WAARUIT BESTAAT CIO 2.0 EN WAAR DRAAGT CIO 2.0 AAN BIJ      
  de mensen achter CIO 2.0
De kern van CIO 2.0 bestaat uit Jo Aendenroomer (bedrijfskundig ingenieur) en Ton de Rooij (bedrijfseconoom). Zij hebben een zeer ruime ICT kennis en ervaring. Verder hebben zij kennis en vaardigheden op het gebied van administratieve organisatie, juridische zaken, coaching, ICT architectuur, programmamanagement en schrijverschap. Schrijverschap lijkt in deze opsomming onbelangrijk, maar dat kan ik als CIO goed gebruiken bij het voorbereiden van stukken, zoals voorstellen en het beschrijven van vraagstukken.

In hun praktijk hebben ze leren omgaan met politieke vraagstukken in organisaties, mediation, HRM, governance, regievoering, en het opzetten van overlegstructuren. Ze kunnen ook een vertrouwensfunctie vervullen.


innovatie
Een gebied waar ik door tijdsdruk vaak niet aan toekom, is het inzetten van de informatievoorziening als speerpunt bij innovatie. Innovatie heeft hun bijzondere belangstelling. Door hun achtergrond helpen ze mij bij het ontwikkelen van ideeŽn. Zij werken deze ideeŽn ook uit.


missie, visie, strategie, beleid enzovoort
Eťn van de vraagstukken waar ik voor sta, is de toekomst van onze informatievoorziening. Ook hiervoor kan ik CIO 2.0 inschakelen. Voor hun werk zijn ze gewend te denken in waar een organisatie voor staat. Daar van uitgaand bepalen ze welke beweging een organisatie zou moeten maken. Hiervoor kunnen ze, zo dit nog niet beschreven is, de missie van de organisatie uitwerken, de randvoorwaarden, de doelstellingen, het beleid, de visie en de strategie. Dit alles vinden ze onmisbaar om na te denken over hoe je zou moeten innoveren en hoe de informatievoorziening daar aan kan bijdragen.


regie voeren
Soms heb ik te maken met bewegingen die een grote impact hebben op de ICT en / of de organisatie als geheel.
Een voorbeeld hiervan is het bij diverse landenorganisaties invoeren van een standaardpakket met als doel dat dit pakket voor alle landen gemeenschappelijk onderhouden kan worden. Het gevaar bestaat dat door de wetgeving in de verschillende landen en door de marktomstandigheden in deze landen, het standaardpakket aangepast wordt aan lokale omstandigheden in ieder land. Dat is op zich prima, maar het kan leiden tot aparte instantiaties van het pakket per land, die daardoor apart onderhouden moeten worden. Je bent dan de uniformiteit van het pakket kwijt en ook de schaalvoordelen in het beheer ervan ben je kwijt.
Een ander voorbeeld van een grote beweging is de situatie waarbij men ICT inzet om marktleider te worden (of te blijven). In zo'n geval heb je te maken met het op alle fronten aanpakken de ICT. Hierbij speelt de samenhang in wat er aan de ICT gedaan wordt een cruciale rol. Ook is er een veranderingsproces gaande. Men zal anders gaan werken, zowel in de ICT afdeling als in de rest van de organisatie. Dergelijke grote bewegingen hebben regie nodig. Daar kan ik CIO 2.0 voor inschakelen. Zij zetten voor mij het regiebureau op en kunnen ook voor mij de bemensing op zich nemen.