DE ASSOCIATES VAN CIO 2.0      
  Jo Aendenroomer

Jo Aendenroomer
Jo Aendenroomer is ingenieur. Hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Eindhoven. Hij heeft zich na zijn studie gespecialiseerd in de informatica. Hij is verder bedrijfskundige en informaticus. Zijn speciale vaardigheden zijn verandermanagement, informatiemanagement, projectmanagement, programmamanagement, informatie- en automatiseringsbeleid, werken onder architectuur, inrichting van de informatievoorziening, bedrijfskundige vraagstukken, organisatiekunde. Hij heeft een ruime ervaring als ICT-architect en informatiemanager. Hij is ook docent. Hij heeft ervaring met persoonlijke coaching en omscholing. Jo is medeoprichter van 'Aendenroomer, van Ierssel & Associates Business Architects B.V.'.Ton de Rooij

Ton de Rooij
Ton de Rooij is bedrijfseconoom. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij adviseert, is vakinhoudelijk bezig, schrijft boeken (datamodellering, data bases, SQL, business intelligence) en verzorgt cursussen. Zo vervult hij de rol van informatiearchitect. In deze rol houdt hij zich bezig met de aansluiting van de informatievoorziening op missie, doelstellingen, visie en strategie van de organisatie. Verder houdt hij zich in deze rol bezig met informatieplanning, informatiemanagement. Hij adviseert bij het toepassen van business intelligence en het inrichten van data warehouses. Hij is oprichter van ADVICOM B.V.. ADVICOM geeft organisatieadviezen en adviezen op het gebied van informatiearchitectuur en informatiemanagement. Verder is ADVICOM opleider op het gebied van requirements specificatie, ict-architectuur, datamodeling, modelleren van bedrijfsprocessen, database technologie en -ontwerp, UML, business intelligence en data warehouses, en SQL.