CIO 2.0: DE KRACHT VAN HET WERKEN IN TEAMVERBAND      
  kracht van teamverband
Wat mij als CIO aanspreekt, is dat CIO 2.0 het liefst ondersteuning biedt in teamverband. Standaard wordt als tweetal gewerkt. De een is daarbij klankbord voor de ander. Bovendien hebben de een en de ander verschillende specifieke competenties. Het zal niet altijd zo zijn dat beiden in mijn organisatie direcht in beeld zijn. Ik kan beginnen met één die in beeld is. De ander blijft dan nog op de achtergrond.


vormen van het team
Gaandeweg kan, als daartoe aanleiding bestaat, de tweede in beeld komen, en kan er, een groter team geformeerd worden. Dit grotere team zal bestaan uit mensen die deels uit mijn bedrijf zelf komen en deels uit mensen van buiten. Teamleden intern hebben al een functie. Externe teamleden geef ik functies als informatiearchitect, projectleider, programmamanager, beleidsmedewerker ICT.


rapporteren aan de CIO en overlegstructuren
Het team rapporteert rechtstreeks aan mij als CIO. De wensen van mij als CIO zijn leidend voor het team. Voor het succes van het team in de organisatie is het belangrijk dat de leden goed met mensen kunnen omgaan. Het team moet in staat zijn de juiste overlegstructuren op te zetten met stakeholders en andere betrokkenen in de organisatie.